Login or Sign Up (FREE) to gain access of all features.

Other

アンジェラ

okanemochi ssukidesu... namerunomo sukidayoo..harf desu asobimashow

yoroshikuunee.....kanji wa wakaranainode gomennee....Romaji wa OK dayooo..yoro shikuunee...

Display text
アンジェラ
Age
24
Gender
Female

SEX daisuki desu.Aeruhito OK desu.yoroshikune.Nihongo sukoshi OK.